Europos standartas EN 13706 taikomas tik pultruzijos būdų „struktūriniais tikslais“ pagamintiems profiliams, kurie atitinka  apkrovos charakteristikos kaip pagrindinio kriterijaus kai produktas yra dalis nešančiosios konstrukcijos standartą. Standartas  apibrėžia minimalius struktūrinių profilių kokybės, leistino nuokrypio, stiprumo, standumo ir paviršiaus reikalavimus.

Standartas pultruziniu būdų pagamintus profilius išskiria į dvi klases:

E23 – griežčiausi kokybės reikalavimai

E17 – mažesni kokybės reikalavimai

FibroLT siūlomi struktūriniai profiliai atitinka arba viršija E23 klasės reikalavimus.

Standartą sudaro trys dalys:

EN 13706-1: nurodo struktūrinių profilių paskirtį ir  ženklinimą kalbant apie dervų, armavimo medžiagų parinkimą, paviršiaus apdorojimą ir pan.

EN 13706-2: nustato tyrimo metodus ir leistinus nuokrypius pultruzijos būdu pagamintiems struktūriniams profiliams. Pateikiamos kokybės ir jos užtikrinimo normos.

EN 13706-3: nustato minimalius techninių savybių dydžius, atsižvelgiant į standarto dvi klases.

 

                                                                                                                                    Būdingos savybės Minimalūs reikalavimai
Savybė                                    Vienetas Testavimo metodas               E23               E17
Elastingumo modulis GPa
EN 13706-2:2002
23 17
Tempimo modulis
– išilgai
GPa EN ISO 527-4 23 17
Tempimo modulis
– skersai
GPa EN ISO 527-4 7 5
Tempimo stipris
– išilgai
MPa EN ISO 527-4 240 170
Tempimo stipris
– skersai
MPa EN ISO 527-4 50 30
Gniuždymo stipris
– išilgai
MPa
EN 13706-2:2002
150 90
Gniuždymo stipris
– skersai
MPa
EN 13706-2:2002
70
50
Lenkimo stipris
– išilgai
MPa
 EN ISO 14125
240
170
Lenkimo stipris
– skersai
MPa
 EN ISO 14125
100
70
Šlyties stipris
– išilgai
MPa
 EN ISO 14130
25
15

 

Sertifikatas įrodantis, kad UAB FibroLT siūlomi stiklo pluošto struktūriniai profiliai atitintka E23 klasę.